ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ  ทิศทางและโอกาสของธุรกิจโลจิสติกส์หลังวิกฤติโควิด-19 ในวิถี New Normal ” วันที่ 5 มิถุนายน 2563   เวลา 09.30 น. – 12.00 น. (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

                   ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก หลายประเทศเลือกใช้มาตรการล็อกดาวน์ มาตรการการรักษาระยะห่างของผู้คน และมาตรการอื่นๆ เพื่อยับยั้งโรคระบาด รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับดิจิทัลจนกลายเป็นความสำคัญหลักในการดำรงชีวิต ส่งผลให้วิถีชีวิตของผู้คนและรูปแบบของการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลายธุรกิจปรับโมเดลธุรกิจจาก Offline สู่ Online บนแพลตฟอร์ม E-Commerce และส่งผลต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์เห็นถึงโอกาสของการปรับโมเดลธุรกิจสู่ B2C (Business to Consumer) หรือ On demand Logistics โอกาสของธุรกิจโลจิสติกส์หลังวิกฤติโควิด-19 ผ่านพ้นไป คือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน แล้วเราจะก้าวสู่ The Next Normal ไปด้วยกันแบบไร้คู่แข่ง

ถ่ายทอดเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์
– คุณวิศิษฎ์ วัฒนาสุกูล       กรรมการมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย
– คุณอนุชิต นาคกล่อม        กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด