ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท *กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ หากไม่มีข้อมูลกรุณากรอกเครื่องหมาย -
  Company Name (EN) * ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง Green World Publication Co., Ltd.
  Company Name (TH) * ชื่อบริษัทภาษาไทย ตัวอย่าง กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด
  Type of Business*      
  Number of Employee*      
  House No.*   Village No.*
  Lane*   Road*
  Sub District/Area   District/Area
  Province*   Postcode*
  Tel.*   Fax*
  Website*
     
ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
Name-Lastname*
  Position*   Section*
  Business Email*   Mobile*

Name-Lastname
  Position   Section
  Business Email   Mobile
 
ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ
  Contact Person*
  Email*
  Mobile*
 
 
  Captcha Code* *ใส่ข้อมูลตามภาพที่เห็นด้านบน (อักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวเลขเท่านั้น)
 

     
   
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา (คุณพนมรุ้ง) Tel. 0-2731-1191-4 ต่อ 309, E-mail: seminar@greenworldmedia.co.th

หมายเหตุ: การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผ่านทางอีเมล์เท่านั้น
โดยจะได้รับการยืนยันรายชื่อผู้ลงทะเบียน พร้อมรับ QR CODE เพื่อนำไปใช้สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาหน้างาน