ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และสถาบันไทย-เยอรมัน จัดงาน Thailand Industrial Forum อันประกอบไปด้วยงานสัมมนาเฉพาะกลุ่ม Modern ManufacturingForum, Automation& Control Forum, FAIFA Forum และ Purchasing Forum จุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ และแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ครบถ้วนทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ฝ่ายจัดซื้อไปจนฝ่ายผลิต โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ที่ได้จากงานไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งงานในครั้งนี้ จัดขึ้น 2 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

Modern Manufacturing Forum 2018
วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 ห้อง THE TEE บรรยายใน หัวข้อ

  • การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0  (Lean Production & First step to industry 4.0)
  • อุตสาหกรรมแห่งอนาคต Industrial 4.0

ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่นี่ Register

Purchasing Forum 2016
วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 ห้อง THE ACE บรรยายใน หัวข้อ

  • กลยุทธ์บริหารงานจัดซื้อเพื่อรับมืออุตสาหกรรมยุคดิจิทัล

ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่นี่ Register

Automation& ControlForum 2018
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ห้อง THE TEE บรรยายใน หัวข้อ

  • ระบบการผลิตอัตโนมัติสำหรับโรงงานผลิตอัจฉริยะ

ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์  ได้ที่นี่ Register

FAIFAForum 2018
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 (เช้า) ห้อง THE ACE บรรยายใน หัวข้อ

  • เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ Data Visualization

ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่นี่ Register

Purchasing Forum
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 (บ่าย)ห้อง THE ACE บรรยายใน หัวข้อ

  • กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างชาญฉลาดสำหรับโรงงานอัจฉริยะ

ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่นี่ Register

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านจัดส่งพนักงานเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.ณ พัฒนากอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาแต่อย่างใ ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มลงทะเบียน Online และอีเมล์กลับมาที่ seminar@greenworldmedia.co.th หรือแฟกซ์ใบลงทะเบียนไปที่ เบอร์ 0-2769-8120, 0-2769-8043 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณพนมรุ้ง โทร 0-2731-1191 ถึง 4 ต่อ 309 หรือ 083-584-6677