17Aug/23

Modern Manufacturing Forum 2023 @SongKha

สัมมนาหัวข้อ “ADAPTIVE STRATEGY PRODUCTIVITY AND COMPETITIVENESS” ปรับกลยุทธ์การผลิต ยกระดับผลิตภาพ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ จ.สงขลา

24Jul/23

Modern Manufacturing Forum 2023 @Nakorn Ratchasima

สัมมนาหัวข้อ “RESOURCE PRODUCTIVITY MANAGEMENT & LEAN MANUFACTURING” แนวทางการยกระดับผลิตภาพอย่างยั่งยืนและเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวคิดแบบ “ลีน” วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.นครราชสีมา

08Jun/23

Robotics and Automation Forum @Chonburi

สัมมนาหัวข้อ “PROCESS ANALYSIS TO DESIGN AUTOMATION BASED ON LEAN APPROACHES” การวิเคราะห์กระบวนการเพื่อออกแบบระบบอัตโนมัติตามแนวทาง “ลีน” วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.ชลบุรี

08Jun/23

Modern Manufacturing Forum 2023 @Chonburi

สัมมนาหัวข้อ “AUTONOMOUS MAINTENANCE & PRODUCTIVITY MANAGEMENT” เทคนิคการบำรุงรักษาด้วยตนเอง และการบริหารระบบเพื่อเพิ่มผลิตภาพแบบยั่งยืน วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.ชลบุรี

10May/23

Modern Manufacturing Forum 2023 @Ayutthaya

สัมมนาหัวข้อ “PRODUCTIVITY MANAGEMENT KAIZEN FOR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT” เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านผลิตภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแบบวิธี “ไคเซ็น” วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.อยุธยา

27Apr/23

LAB SUMMIT 2023

LAB SUMMIT 2023 ครั้งที่ 2 สัมมนาหัวข้อ “BIOREFINERY REVOLUTION IN THAILAND 4.0&LAB INNOVATIONS 2024 วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) ปทุมธานี

07Apr/23

Modern Manufacturing Forum 2023 @Bangkok

สัมมนาหัวข้อ “RESOURCE PRODUCTIVITY MANAGEMENT KAIZEN FOR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT” แนวทางการยกระดับผลิตภาพอย่างยั่งยืนเพื่อการปรับปรุงและเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวคิดแบบ “ไคเซ็น” วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.กรุงเทพฯ

14Mar/23

Modern Manufacturing Forum 2023 @Nakhon Pathom

สัมมนาหัวข้อ “LOSS COST MATRIX & MAINTENANCE MANAGEMENT” แนวทางการผลิตเพื่อลดต้นทุน สร้างกำไรและยกระดับผลิตภาพขององค์กร วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.นครปฐาม

17Jan/23

AUTOMATION EXPO 2023 at NICE Chonburi

วันที่ 8-10 มีนาคม 66 สถานที่จัดงาน NICE, นงนุช พัทยา จ.ชลบุรี พบกับงานแสดงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 100 บูธ และภายในงานยังมีพื้นที่กิจกรรมพิเศษ ที่จะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์ดิจิทัลสำหรับการผลิตแห่งอนาคต หัวข้อสัมมนาด้านอุตสาหกรรม ให้เข้าร่วมฟังฟรี มากกว่า 30 หัวข้อ

10Jan/23

Modern Manufacturing Forum 2023 at Rayong

สัมมนาหัวข้อ “OEE & LEAN MANUFACTURING แนวทางการผลิตเพื่อลดต้นทุน สร้างกำไรและยกระดับผลิตภาพขององค์กร วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.ระยอง