มุ่งเน้นเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ

TOPIC

Encouraging Biotechnology Industry, Research in Food, Medical and Agriculture Industry to be developed and improve competitive capability.

Create idea, present new technology and innovation to the Entrepreneur, Researcher in Food and Medical Industry and also Agriculture Industry.

Develop skill and operation usability for the attendee.

To be a Meeting Center and provide Information Exchange between purchaser and seller in Biotechnology industry, Research in food and medical and related Agriculture. Also provide better knowledge and understanding in product usability

ATTENDEES TARGET : BY JOB FUNCTION

PROGRAM

Forum
Date
Venue
26 June 2024 Thailand Science Park (TSP), Pathumthani

* หมายเหตุ: วัน/เวลา/สถานที่ ในการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะของสถานการณ์ช่วงนั้น