มุ่งเน้นความรู้ด้านการซ่อมบำรุงและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานในสายงาน

TOPIC

กลยุทธ์การวางแผนการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

  • Maintenance Inventory Management : การจัดการอะไหล่เพื่อสนับสนุนงานบำรุงรักษา
  • Computerized Maintenance Management Systems : การเลือกโปรแกรมช่วยวางแผนการบำรุงรักษา CMMS

การวัดผลของการวางแผนการบำรุงรักษา

  • KPI ของฝ่ายบำรุงรักษา
  • ตัวชี้วัดการวางแผนการบำรุงรักษาที่ดี
  • การวัดผลลัพธ์ของการบำรุงรักษา

ATTENDEES TARGET : BY JOB FUNCTION

PROGRAM

Forum
Date
Venue
06 June 2024 The Cavalli Casa Resort, Ayutthaya
24 July 2024 Pattana Sport Resort, Chonburi
21 August 2024 The Imperial Hotel, Nakhon Ratchasima
22 October 2024 Maple Hotel, Bangkok
03 December 2024 Golden City Hotel, Rayong

* หมายเหตุ: วัน/เวลา/สถานที่ ในการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะของสถานการณ์ช่วงนั้น