0

Food Tech Forum @Khon Kaen

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ นวัตกรรมเพื่ออนาคตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ห้อง MR 3-4 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)
By : Rungthip T. | Nov 5, 2019
0

Maintenance Forum @Khonkaen

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ การวางแผนการซ่อมบำรุงเพื่อเข้าสู่ยุค 4.0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ห้อง MR 1-2  ชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)
By : Rungthip T. | Nov 5, 2019
0

Maintenance Forum @Rayong

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง (ห้องสร้อยเพชร 3) จ.ระยอง  (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)
By : Rungthip T. | Oct 21, 2019

News & Activities

0

บรรยากาศงาน THAILAND INDUSTRIAL FORUM 2019 @ระยอง

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FORUM จังหวัดนระยอง
By : Rungthip T. | Nov 5, 2019
0

บรรยาบรรยากาศงาน THAILAND INDUSTRIAL FORUM 2019 @นครราชสีมา

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FORUM จังหวัดนครราชสีมา
By : Rungthip T. | Nov 5, 2019
0

บรรยากาศงาน THAILAND INDUSTRIAL FORUM 2019 จังหวัดสงขลา

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FORUM จังหวัดสงขลา
By : Rungthip T. | Sep 5, 2019
0

บรรยากาศงาน THAILAND INDUSTRIAL FORUM 2019 @พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FORUM จังหวัดชลบุรี บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  จัดงาน Modern Manufacturing Forum  และงาน Purchasing Forum ขึ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30Read More...
By : Rungthip T. | Sep 4, 2019