0

Modern Manufacturing Forum @Chiang Mai

พบกับสัมมนาที่จะทำให้คุณได้เตรียมรับมือกับการผลิตในอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนไป The Factory of the Future : การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ทันสมัยรองรับสถานการณ์ในอนาคต วันที่ 28 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์วิว 8 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว & คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)
By : Rungthip T. | Dec 17, 2019
0

Maintenance Forum @Chiang Mai

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ การวางแผนการซ่อมบำรุงเพื่อเข้าสู่ยุค 4.0 วันที่ 28 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์วิว 8 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว & คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)
By : Rungthip T. | Dec 17, 2019
0

Food Tech Forum @Khon Kaen

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ นวัตกรรมเพื่ออนาคตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ห้อง MR 3-4 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)
By : Rungthip T. | Nov 5, 2019

News & Activities

0

บรรยากาศงาน THAILAND INDUSTRIAL FORUM 2019 @ขอนแก่น

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FORUM จังหวัดขอนแก่น
By : Rungthip T. | Dec 17, 2019
0

บรรยากาศงาน THAILAND INDUSTRIAL FORUM 2019 @ระยอง

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FORUM จังหวัดระยอง
By : Rungthip T. | Nov 5, 2019
0

บรรยาบรรยากาศงาน THAILAND INDUSTRIAL FORUM 2019 @นครราชสีมา

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FORUM จังหวัดนครราชสีมา
By : Rungthip T. | Nov 5, 2019
0

บรรยากาศงาน THAILAND INDUSTRIAL FORUM 2019 จังหวัดสงขลา

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FORUM จังหวัดสงขลา
By : Rungthip T. | Sep 5, 2019