0

งานสัมมนา Maintenance Forum 2018 จ.ปราจีนบุรี

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Maintenance Forum 2018 วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561  ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
By : prajyaporn | Aug 1, 2018
0

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.ปราจีนบุรี

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2018 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561  ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
By : prajyaporn | Aug 1, 2018
0

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.สงขลา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2018 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล จ.สงขลา (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
By : prajyaporn | Jun 26, 2018

News & Activities

0

บรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.สงขลา

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018 ขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล จ. สงขลาที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
By : prajyaporn | Aug 10, 2018
0

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา LAB SUMMIT 2018

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน  LAB SUMMIT 2018  ขึ้น  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา
By : prajyaporn | Jul 20, 2018
0

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Automation & Control,Faifa และ Purchasing Forum 2018 จ. ชลบุรี

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน  Automation & Control Forum 2018 , Faifa Forum 2018 และ Purchasing Forum 2018 ขึ้น 
By : prajyaporn | Jul 10, 2018
0

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing และ Purchasing Forum 2018 จ. ชลบุรี

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018 และ Purchasing Forum 2018 ขึ้น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561   ที่ผ่านมา
By : prajyaporn | Jul 10, 2018