0

งานสัมมนา Faifa Forum 2018 จ.ชลบุรี 5 กรกฏาคม 2561

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Faifa Forum 2018 วันพุฤหัสที่ 5 กรกฎาคม 2561  ณ พัฒนากอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
By : prajyaporn | Jun 8, 2018
0

งานสัมมนา Automation Forum 2018 จ.ชลบุรี 5 กรกฏาคม 2561

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Automation Forum 2018 วันพุฤหัสที่ 5 กรกฎาคม 2561  ณ พัฒนากอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
By : prajyaporn | Jun 7, 2018
0

งานสัมมนา Purchasing Forum 2018 จ.ชลบุรี 5 กรกฏาคม 2561

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Purchasing Forum 2018  วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2561  ณ พัฒนากอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย)
By : prajyaporn | Jun 7, 2018
0

งานสัมมนา Purchasing Forum 2018 จ.ชลบุรี 4 กรฏาคม 2561

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Purchasing Forum 2018  วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561  ณ พัฒนากอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
By : prajyaporn | Jun 6, 2018
0

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.ชลบุรี

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2018 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561  ณ พัฒนากอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
By : prajyaporn | Jun 6, 2018
0

งานสัมมนาและจัดแสดงสินค้า LAB SUMMIT 2018

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและจัดแสดงสินค้า LAB SUMMIT 2018 งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา
By : TIF | May 24, 2018

News & Activities

0

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Maintenance Forum 2018 จ.อยุธยา

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน Maintenance Forum 2018  ขึ้นซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561  ณ กรุงศรีริเวอร์ จ. พระนครศรีอยุธยา ที่ผ่านมา
By : prajyaporn | Jun 4, 2018
0

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.อยุธยา

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018 ขึ้น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม กรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยาที่ผ่านมา
By : prajyaporn | Jun 4, 2018
0

ภาพข่าวจากงานสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์เพื่อก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จ.ระยอง

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด และบริษัท  United Motor Works (Siam) Public Company Limitedได้ร่วมกันจัดการสัมมนา  ขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
By : prajyaporn | Jun 4, 2018
0

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018  ขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่
By : prajyaporn | May 2, 2018