0

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.นครราชสีมา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2018 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย)
By : TIF | Sep 26, 2018
0

งานสัมมนา Faifa Forum 2018 จ.นครราชสีมา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Faifa Forum 2018 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย)
By : TIF | Sep 26, 2018
0

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.ระยอง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2018 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561  ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
By : prajyaporn | Sep 7, 2018
0

งานสัมมนา Maintenance Forum 2018 จ.ระยอง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Maintenance Forum 2018 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561  ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
By : prajyaporn | Sep 7, 2018
0

งานสัมมนา Productivity Improvement by 3M Abrasive Solutions กรุงเทพฯ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา การเพิ่มผลผลิตสำหรับงานขัดอุตสาหกรรม วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล
By : TIF | Aug 23, 2018
0

งานสัมมนา Maintenance Forum 2018 จ.ปราจีนบุรี

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Maintenance Forum 2018 วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561  ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
By : prajyaporn | Aug 1, 2018

News & Activities

0

บรรยากาศงานสัมมนา Maintenance Forum 2018 จ.ปราจีนบุรี

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน  Maintanance Forum 2018 ขึ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2561 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
By : prajyaporn | Sep 10, 2018
0

บรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.ปราจีนบุรี

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018 ขึ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน  2561 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
By : prajyaporn | Sep 10, 2018
0

บรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.สงขลา

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018 ขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล จ. สงขลาที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
By : prajyaporn | Aug 10, 2018
0

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา LAB SUMMIT 2018

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน  LAB SUMMIT 2018  ขึ้น  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา
By : prajyaporn | Jul 20, 2018