0

Robotics & Automation Forum 2019 @Phra Nakhon Si Ayutthaya

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Factory Transform to Industry 4.0 with Robot & Automation ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)
By : Rungthip T. | May 17, 2019
0

Modern Manufacturing Forum @Phra Nakhon Si Ayutthaya

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Lean Industry & Smart OEE to Pilot Industrial Transformation ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)
By : Rungthip T. | May 17, 2019
0

Food Tech Forum @Chiang Mai

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ SMART Technology & Innovation for Smart Food Industry : เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์วิว 8-9 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา) 
By : Rungthip T. | Apr 24, 2019

News & Activities

0

บรรยากาศงาน FOOD TECH FORUM 2019 จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้จัดการโรงงาน วิศวกร ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Food Tech Forum  2019 จังหวัดเชียงใหม่
By : Rungthip T. | Jun 11, 2019
0

บรรยากาศงาน MODERN MANUFACTURING FORUM 2019 จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  Modern Manufacturing Forum  2019 จังหวัดเชียงใหม่
By : Rungthip T. | Jun 11, 2019
0

บรรยากาศงาน MODERN MANUFACTURING FORUM 2019 จังหวัดนครปฐม

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  Modern Manufacturing Forum  2019 จังหวัดนครปฐม
By : Rungthip T. | May 8, 2019
0

บรรยากาศงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ROBOTICS & AUTOMATION FORUM 2019 จ.ชลบุรี

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  ROBOTICS & AUTOMATION FORUM  2019
By : TIF | Mar 5, 2019