0

งานสัมมนาและจัดแสดงสินค้า LAB SUMMIT 2018

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและจัดแสดงสินค้า LAB SUMMIT 2018 งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
By : TIF | May 24, 2018
0

หลักสูตรการอบรม Workshop Primary GMP

หลักสูตรการอบรม Workshop เพื่อเตรียมความพร้อม ให้ผู้เรียนสามารถออกแบบพื้นที่โรงงานผลิตอาหารได้ตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำมาสู่มาตรฐานกระบวนการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ 
By : TIF | May 15, 2018
0

งานสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์เพื่อก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จ.ระยอง

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ร่วมกับ  United Motor Works (Siam) Public Company Limitedได้จัดการสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์เพื่อก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0  ขึ้น
By : prajyaporn | Apr 27, 2018

News & Activities

0

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018  ขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่
By : prajyaporn | May 2, 2018
0

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018  ขึ้น ณ โรงแรม ริเวอร์ จ.นครปฐม ซึงนับเป็นงานสัมมนาครั้งแรกของปีนี้
By : prajyaporn | Feb 21, 2018
0

AUTOMACH 2018 งานสัมมนาและจัดแสดงเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติ

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้จัดงาน AUTOMACH ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาและจัดแสดงเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติ ครั้งแรกและใหญ่ที่สุดเพื่อชาวอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
By : TIF | Feb 12, 2018
0

โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม …

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญสถานประกอบการ ภาคการผลิต ในเขตจังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง เข้าร่วม “โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิง
By : TIF | Feb 12, 2018