17Dec/19

Modern Manufacturing Forum @Chiang Mai

พบกับสัมมนาที่จะทำให้คุณได้เตรียมรับมือกับการผลิตในอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนไป The Factory of the Future : การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ทันสมัยรองรับสถานการณ์ในอนาคต วันที่ 28 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์วิว 8 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว & คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

17Dec/19

Maintenance Forum @Chiang Mai

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ การวางแผนการซ่อมบำรุงเพื่อเข้าสู่ยุค 4.0 วันที่ 28 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์วิว 8 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว & คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

05Nov/19

Food Tech Forum @Khon Kaen

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ นวัตกรรมเพื่ออนาคตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ห้อง MR 3-4 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

05Nov/19

Maintenance Forum @Khonkaen

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ การวางแผนการซ่อมบำรุงเพื่อเข้าสู่ยุค 4.0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ห้อง MR 1-2  ชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

21Oct/19

Maintenance Forum @Rayong

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง (ห้องสร้อยเพชร 3) จ.ระยอง  (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

21Oct/19

Modern Manufacturing Forum @Rayong

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Smart Operation & Kaizen The way to Industry 4.0 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง (ห้องสร้อยเพชร 1) จ.ระยอง  (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา) หัวข้อการบรรยาย : -Smart OperationRead More…

30Aug/19

Energy Saving Forum @Korat

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Smart Energy for Smart Factory : การเพิ่มศักยภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.นครราชสีมา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

30Aug/19

Modern Manufacturing Forum @Korat

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Lean Industry & Smart OEE to Pilot Industrial Transformation วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.นครราชสีมา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

26Jul/19

Modern Manufacturing Forum @Buri Sriphu Boutique Hotel, Songkhla

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ เทคนิคการลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes & Cost Reduction Techniques) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ บุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล จ.สงขลา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา) 

20Jun/19

Purchasing Forum @Pattana Golft Club Resort, Chonburi

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Just in Time Purchasing Management Strategies : กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท ห้อง THE ACE (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)