Tag Archives: Modern Manufacturing Forum

21Nov/23
Post Show Modern Manufacturing Forum@ Chiang Mai

Post Show Modern Manufacturing Forum@ Chiang Mai

จัดขึ้นเมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์วิว 8-9 : เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล & คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่

08Nov/23
Modern Manufacturing Forum จ.ชลบุรี

Post Show Modern Manufacturing Forum@ Chonburi

งานสัมมนาวิชาการด้านอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2023 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี : ห้องแปซิฟิก 1-3 (ชั้น 1) ที่ผ่านมา

05Oct/23
Modern Manufacturing Forum 2023

Modern Manufacturing Forum จ.ชลบุรี

EXECUTIVE FREE SEMINAR Autonomous Maintenance & Productivity Management  เทคนิคการบำรุงรักษาด้วยตนเอง และการบริหารระบบเพื่อเพิ่มผลิตภาพแบบยั่งยืน

27Sep/23
Chiang Mai

Modern Manufacturing Forum จ.เชียงใหม่

EXECUTIVE FREE SEMINAR Resource Productivity Management & Lean Manufacturing แนวทางการยกระดับผลิตภาพอย่างยั่งยืน และเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวคิดแบบ ‘ลีน’

25Sep/23
ภาพบรรยากาศภายในงาน Modern Manufacturing Forum จ.สงขลา

Post Show Modern Manufacturing Forum@ Songkhla

งานสัมมนาวิชาการด้านอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2023 จัดขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 : โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา

04Sep/23
ภาพบรรยากาศภายในงาน Modern Manufacturing Forum จ.โคราช

Post Show Modern Manufacturing Forum @Nakhon Ratchasima.

งานสัมมนาวิชาการด้านอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2023 จัดขึ้น ณ ห้องสุรนารี บอลรูม ชั้น 1 : ดิ อิมพีเรียล ​โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

15Aug/23
Modern Manufacturing Forum 2023 @Songkhla

Modern Manufacturing Forum 2023 @Songkhla

EXECUTIVE FREE SEMINAR Adaptive Strategy, Productivity and Competitiveness ปรับกลยุทธ์การผลิต ยกระดับผลิตภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

04Aug/23
Post Show Modern Manufacturing Forum - Robotics & Automation Forum@Chonburi

Post Show Modern Manufacturing Forum – Robotics & Automation Forum@Chonburi

งานสัมมนาวิชาการด้านอุตสาหกรรม จัดขึ้นร่วมกันระหว่างงาน MODERN MANUFACTURING FORUM และ  ROBOTICS & AUTOMATION FORUM เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ณ ห้อง THE ACE และ THE TEE : พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท จังหวัด ชลบุรี

24Jul/23
Modern Manufacturing Forum 2023 โคราช

Modern Manufacturing Forum 2023 @Nakhon Ratchasima

EXECUTIVE FREE SEMINAR Resource Productivity Management & Lean Manufacturing แนวทางการยกระดับผลิตภาพอย่างยั่งยืน และเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวคิดแบบ ‘ลีน’

09Jun/23
Post Show Modern Manufacturing Forum @Ayutthaya

Post Show Modern Manufacturing Forum @Ayutthaya

งานสัมมนาวิชาการด้านอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2023 จัดขึ้นที่ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.