Tag Archives: Lean Manufacturing

21Nov/23
Post Show Modern Manufacturing Forum@ Chiang Mai

Post Show Modern Manufacturing Forum@ Chiang Mai

จัดขึ้นเมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์วิว 8-9 : เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล & คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่

27Sep/23
Chiang Mai

Modern Manufacturing Forum จ.เชียงใหม่

EXECUTIVE FREE SEMINAR Resource Productivity Management & Lean Manufacturing แนวทางการยกระดับผลิตภาพอย่างยั่งยืน และเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวคิดแบบ ‘ลีน’

04Sep/23
ภาพบรรยากาศภายในงาน Modern Manufacturing Forum จ.โคราช

Post Show Modern Manufacturing Forum @Nakhon Ratchasima.

งานสัมมนาวิชาการด้านอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2023 จัดขึ้น ณ ห้องสุรนารี บอลรูม ชั้น 1 : ดิ อิมพีเรียล ​โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

24Jul/23
Modern Manufacturing Forum 2023 โคราช

Modern Manufacturing Forum 2023 @Nakhon Ratchasima

EXECUTIVE FREE SEMINAR Resource Productivity Management & Lean Manufacturing แนวทางการยกระดับผลิตภาพอย่างยั่งยืน และเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวคิดแบบ ‘ลีน’