15Jul/22

Post Show Modern Manufacturing Forum @อยุธยา

ผ่านไปอีกหนึ่งงานกับ Modern Manufacturing Forum ที่จัดโดย GREENWORLD หนึ่งใน Forum ภายใต้ Thailand Industrial Forum จัดขึ้นที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมา

30Jun/22

Post Show LAB SUMMIT จ.ปทุมธานี

สัมผัสประสบการณ์เต็มอิ่มครบรสกับงาน LAB SUMMIT 2022 จัดโดย GREENWORLD และ Thailand Industrial Forum และด้วยความร่วมมือ จากสวทช. ซึ่งจัดขี้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

09Jun/22

Post Show Modern Manufacturing Forum at Bangkok

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โดย Thailand Industrial Forum ได้จัดงาน Modern Manufacturing Forum ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา

30Nov/20

POST SHOW THAILAND INDUSTRIAL FORUM 2020 @NAKHONRATCHASIMA

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FORUM จังหวัดนครราชสีมา

30Nov/20

POST SHOW THAILAND INDUSTRIAL FORUM 2020 @SONGKHLA

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FORUM จังหวัดสงขลา

03Nov/20

POST SHOW THAILAND INDUSTRIAL FORUM 2020 @CHONBURI

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FORUM จังหวัดชลบุรี

03Nov/20

POST SHOW THAILAND INDUSTRIAL FORUM 2020 @SAMUTSAKHON

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FORUM จังหวัดสมุทรสาคร

02Oct/20

POST SHOW THAILAND INDUSTRIAL FORUM 2020 @PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FORUM จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

02Apr/20

POST SHOW THAILAND INDUSTRIAL FORUM 2020 @CHIANG MAI

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FORUM จังหวัดเชียงใหม่

17Dec/19

บรรยากาศงาน THAILAND INDUSTRIAL FORUM 2019 @ขอนแก่น

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FORUM จังหวัดขอนแก่น