18Jul/24

Post Show Food Tech Forum 2024 @Samutsakhon

จบลงไปแล้วกับงาน FOOD TECH FORUM 2024 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 จ.สมุทรสาคร ณ โรงแรมจอลลี่ สวีท แอนด์ สปา สาขาเพชรเกษม เป็นงานฟอรั่มใหม่ภายใต้ Thailand Industrial Forum และได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ จ.สมุทรสาคร

21Nov/23
Post Show Modern Manufacturing Forum@ Chiang Mai

Post Show Modern Manufacturing Forum@ Chiang Mai

จัดขึ้นเมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์วิว 8-9 : เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล & คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่

08Nov/23
Modern Manufacturing Forum จ.ชลบุรี

Post Show Modern Manufacturing Forum@ Chonburi

งานสัมมนาวิชาการด้านอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2023 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี : ห้องแปซิฟิก 1-3 (ชั้น 1) ที่ผ่านมา

25Oct/23

Post Show LAB SUMMIT 2023@Pathumthani

งานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ LAB SUMMIT ด้วยความร่วมมือ จากสวทช. จัดขี้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ Thailand Science Park จ.ปทุมธานี

25Sep/23
ภาพบรรยากาศภายในงาน Modern Manufacturing Forum จ.สงขลา

Post Show Modern Manufacturing Forum@ Songkhla

งานสัมมนาวิชาการด้านอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2023 จัดขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 : โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา

04Sep/23
ภาพบรรยากาศภายในงาน Modern Manufacturing Forum จ.โคราช

Post Show Modern Manufacturing Forum @Nakhon Ratchasima.

งานสัมมนาวิชาการด้านอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2023 จัดขึ้น ณ ห้องสุรนารี บอลรูม ชั้น 1 : ดิ อิมพีเรียล ​โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

04Aug/23
Post Show Modern Manufacturing Forum - Robotics & Automation Forum@Chonburi

Post Show Modern Manufacturing Forum – Robotics & Automation Forum@Chonburi

งานสัมมนาวิชาการด้านอุตสาหกรรม จัดขึ้นร่วมกันระหว่างงาน MODERN MANUFACTURING FORUM และ  ROBOTICS & AUTOMATION FORUM เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ณ ห้อง THE ACE และ THE TEE : พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท จังหวัด ชลบุรี

12Jul/23
LAB SUMMIT 2023

Post show LAB SUMMIT @Pathumthani

งานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ LAB SUMMIT ด้วยความร่วมมือ จากสวทช. จัดขี้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ Thailand Science Park จ.ปทุมธานี 

09Jun/23
Post Show Modern Manufacturing Forum @Ayutthaya

Post Show Modern Manufacturing Forum @Ayutthaya

งานสัมมนาวิชาการด้านอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2023 จัดขึ้นที่ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.