มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการผลิต

TOPIC

การเลือกวิธีการปรับปรุงระบบบริหารการผลิตให้เหมาะสม How to Fit The Right Improvement to Your Manufacturing

 • ความเป็นเลิศในการบริหารการผลิต (Operational Excellence Situation)
 • การจัดการสมรรถนะการผลิตแบบเรียลไทม์ (Real-Time Performance Management)
 • การปรับปรุงกระบวนการผลิต (Production Improvement)
 • การใช้กลยุทธ์บริหารการผลิตร่วม (Collaborative Production Management)
 • Smart Manufacturing
 • Quality and Regulatory Compliance
 • Iot and Technology Integration
 • Product Lifecycle Management
 • Lean Manufacturing
 • Assets Performance Management
 • Information Technology
 • Production Process Optimization

ATTENDEES TARGET : BY JOB FUNCTION

PROGRAM

Forum
Date
Venue
04 April 2024 Mida Dhavarati Grand Hotel, Nakhon Pathom
08 May 2024 Golden City Hotel, Rayong
06 June 2024 The Cavalli Casa Resort, Ayutthaya
24 July 2024 Pattana Golf Club & Resort, Chonburi
19 September 2024 Buri Sriphu Boutique Hotel, Songkhla
10 October 2024 The Tide Resort, Chonburi
05 November 2024 Chiang Mai Grandview, Chiang Mai

* หมายเหตุ: วัน/เวลา/สถานที่ ในการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะของสถานการณ์ช่วงนั้น