มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการผลิต

TOPIC

การเลือกวิธีการปรับปรุงระบบบริหารการผลิตให้เหมาะสม How to Fit The Right Improvement to Your Manufacturing

 • ความเป็นเลิศในการบริหารการผลิต (Operational Excellence Situation)
 • การจัดการสมรรถนะการผลิตแบบเรียลไทม์ (Real-Time Performance Management)
 • การปรับปรุงกระบวนการผลิต (Production Improvement)
 • การใช้กลยุทธ์บริหารการผลิตร่วม (Collaborative Production Management)
 • Smart Manufacturing
 • Quality and Regulatory Compliance
 • Iot and Technology Integration
 • Product Lifecycle Management
 • Lean Manufacturing
 • Assets Performance Management
 • Information Technology
 • Production Process Optimization

ATTENDEES TARGET : BY JOB FUNCTION

PROGRAM

Forum
Date
Venue
25 June 2021 Webinar [Online Seminar]
14 July 2021 Maple Hotel, Bangkok
20 July 2021 Pattana Golf Club & Resort, Chonburi
22 September 2021 The Cavalli Casa Resort, Ayutthaya
6 October 2021 Jolly Suites & Spa, Samutsakorn
27 October 2021 The Tide Resort , Chonburi
10 November 2021 The Emperial Hotel , Nakhon Ratchasima
8 December 2021 Chiang Mai Grandview, Chiang Mai

* หมายเหตุ: วัน/เวลา/สถานที่ ในการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะของสถานการณ์ช่วงนั้น