Tag Archives: TGI

12Sep/17
งานสัมมนา การประยุกต์ใช้แก๊สสำหรับงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก และการใช้ซอฟต์แวร์ทำนายผลการฉีด

การประยุกต์ใช้แก๊สสำหรับงานฉีดขึ้นรูปพลาสติกและการใช้ซอฟต์แวร์ทำนายผลการฉีด

สถาบันไทย-เยอรมัน หรือ TGI ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้แก๊สสำหรับงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก และการใช้ซอฟต์แวร์ทำนายผลการฉีด”