04Sep/19

บรรยากาศงาน THAILAND INDUSTRIAL FORUM 2019 @พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FORUM จังหวัดชลบุรี บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  จัดงาน Modern Manufacturing Forum  และงาน Purchasing Forum ขึ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30Read More…

14Aug/19

บรรยากาศงาน THAILAND INDUSTRIAL FORUM 2019 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FORUM จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11Jun/19

บรรยากาศงาน FOOD TECH FORUM 2019 จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้จัดการโรงงาน วิศวกร ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Food Tech Forum  2019 จังหวัดเชียงใหม่

11Jun/19

บรรยากาศงาน MODERN MANUFACTURING FORUM 2019 จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  Modern Manufacturing Forum  2019 จังหวัดเชียงใหม่

08May/19

บรรยากาศงาน MODERN MANUFACTURING FORUM 2019 จังหวัดนครปฐม

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  Modern Manufacturing Forum  2019 จังหวัดนครปฐม

05Mar/19

บรรยากาศงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ROBOTICS & AUTOMATION FORUM 2019 จ.ชลบุรี

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  ROBOTICS & AUTOMATION FORUM  2019

04Mar/19

บรรยากาศงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม MODERN MANUFACTURING FORUM 2019 จ.ชลบุรี

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

10Sep/18
MTN06092018

บรรยากาศงานสัมมนา Maintenance Forum 2018 จ.ปราจีนบุรี

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน  Maintanance Forum 2018 ขึ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2561 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

10Sep/18
MMF05092018

บรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.ปราจีนบุรี

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018 ขึ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน  2561 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

10Aug/18
MMF09082018

บรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.สงขลา

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018 ขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล จ. สงขลาที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก