LAB SUMMIT 2023

งานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ LAB SUMMIT ด้วยความร่วมมือ จากสวทช. จัดขี้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ Thailand Science Park จ.ปทุมธานี 

อัพเดตเทรนด์ความรู้ใหม่ๆ กับ การบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจอย่าง “FOOD FOR THE FUTURE” เทรนด์ด้านอาหารที่กำลังมาแรงในอนาคต สู่โอกาสทองของผู้ประกอบการไทย เพื่อยกระดับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพในยุคปัจจุบัน โดยวิทยากร ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ คุณสุธีรา อาจเจริญ เมืองนวัตกรรมอาหาร และอีกหนึ่งท่าน ดร.กมลวรรณ อิศราคาร ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

และเสวนา หัวข้อ “Tasty, Healthy and Sustainable Food” ถอดรหัสความสำเร็จ กับ Case Study ที่น่าสนใจ ร่วมด้วย  2 บริษัทที่มาร่วมเสวนา ได้แก่ บริษัท บี ไอ จี เนเชอรัล กรีน จำกัด โดยคุณ เนตรชนก วิถุนัด และ บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จำกัด โดย คุณ นพรัตน์ สุขสราญฤดี 

โดยครั้งนี้ LAB SUMMIT ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานมากถึง 192 ท่าน และ 22 บูธจากผู้ประกอบการด้าน Biotechnology เครื่องมือ อุปกรณ์ เคมี ที่ใช้ในการทดสอบทดลอง สำหรับห้องปฏิบัติการ ให้ผู้ร่วมงานได้เลือกชมสินค้าและ business matching จับคู่ธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า รวมไปถึงกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมายภายในงาน นอกจากได้รับความรู้เต็มอิ่มแล้ว ทุกท่านยังได้รับของที่ระลึกจากผู้ประกอบการ และจากผู้จัดการอีกด้วย

ทีมงาน Thailand Industrial Forum ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้ และผู้สนับสนุนที่มาร่วมออกบูธและนำเครื่องมือ อุปกรณ์มาแสดง พร้อมทั้งผู้เข้าชมงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและเสียงตอบรับเป็นอย่างดี

ไปชมภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ