งานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ LAB SUMMIT ด้วยความร่วมมือ จากสวทช. จัดขี้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ Thailand Science Park จ.ปทุมธานี

บรรยายในหัวข้อ “BIOREFINERY REVOLUTION IN THAILAND 4.0 & LAB INNOVATIONS 2024” การยกระดับอุตสาหกรรมด้านไบโอรีไฟเนอรี่ เพื่อเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างยั่งยืนและนวัตกรรมทางด้านห้องปฏิบัติการแห่งอนาคต

เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ ฝ่ายบริหารและการตลาด ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายตรวจสอบ/ควบคุมคุณภาพสินค้า ฝ่ายห้องปฎิบัติการ (Lab) ฝ่ายจัดซื้อ/จัดหา หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป

รวมไปถึงเสวนากับหัวข้อที่น่าสนใจอย่าง “EECi and Biorefinery Industry : Upscaling from a Laboratory to a Multi-ton Scale of High-value Bio-based Products” อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ จากหองปฏิบัติการสูการสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ “Challenges and Opportunities in Thailand Biorefinery”โอกาสและความทาทายในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ไทย

งาน LAB SUMMIT ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานและมีบูธแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เคมี ที่ใช้ในการทดสอบทดลอง สำหรับห้องปฏิบัติการ มาให้ผู้ร่วมงานได้เลือกชมสินค้า และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกกันภายในงาน งานนี้มีครบทั้งให้ความรู้และยังได้รับของที่ระลึกจากผู้ประกอบการ และจากผู้จัดการอีกด้วย

ทีมงาน Thailand Industrial Forum ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้ และผู้สนับสนุนที่มาร่วมออกบูธและนำเครื่องมือ อุปกรณ์มาแสดง พร้อมทั้งผู้เข้าชมงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและเสียงตอบรับเป็นอย่างดี

สนใจร่วมออกบูธ สอบถามรายละเอียดกับเราได้ที่ โทร. 080 235 8111 อีเมล. : [email protected] LINE ID : https://lin.ee/L9d2BHW หรือ @greenworldmedia

ไปชมภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ