05Nov/19

Food Tech Forum @Khon Kaen

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ นวัตกรรมเพื่ออนาคตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ห้อง MR 3-4 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

05Nov/19

Maintenance Forum @Khonkaen

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ การวางแผนการซ่อมบำรุงเพื่อเข้าสู่ยุค 4.0 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ห้อง MR 1-2  ชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

21Oct/19

Maintenance Forum @Rayong

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง (ห้องสร้อยเพชร 3) จ.ระยอง  (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

21Oct/19

Modern Manufacturing Forum @Rayong

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Smart Operation & Kaizen The way to Industry 4.0 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง (ห้องสร้อยเพชร 1) จ.ระยอง  (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา) หัวข้อการบรรยาย : -Smart OperationRead More…

30Aug/19

Energy Saving Forum @Korat

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Smart Energy for Smart Factory : การเพิ่มศักยภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.นครราชสีมา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

30Aug/19

Modern Manufacturing Forum @Korat

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Lean Industry & Smart OEE to Pilot Industrial Transformation วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.นครราชสีมา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

26Jul/19

Modern Manufacturing Forum @Buri Sriphu Boutique Hotel, Songkhla

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ เทคนิคการลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes & Cost Reduction Techniques) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ บุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล จ.สงขลา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา) 

20Jun/19

Purchasing Forum @Pattana Golft Club Resort, Chonburi

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Just in Time Purchasing Management Strategies : กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท ห้อง THE ACE (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

20Jun/19

Modern Manufacturing Forum @Pattana Golft Club Resort, Chonburi

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Lean Industry & Smart OEE to Pilot Industrial Transformation ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท ห้อง THE TEE (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

17May/19

Robotics & Automation Forum 2019 @Phra Nakhon Si Ayutthaya

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Factory Transform to Industry 4.0 with Robot & Automation ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)