Modern Manufacturing Forum จ.ระยอง

งานสัมมนาด้านอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการผลิต
พร้อมการจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรม จากบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ฟรี
รับจำนวนจำกัด เพียง 200 ท่านเท่านั้น

 

Schedule

Date:
Time:
October 10, 2018

Venue:

Golden City Hotel, Rayong

Details:

Name TIF Email seminar@greenworldmedia.co.th Category Modern Manufacturing Forum