Purchasing Forum จ.ชลบุรี

งานสัมมนาด้านอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการบริหารจัดการ การปฏิวัติขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการจัดซื้อในยุคอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมการจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรม จากบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ฟรี
รับจำนวนจำกัด เพียง 150 ท่านเท่านั้น

Schedule

Date:
Time:
July 4, 2018

Venue:

Pattana Golf Club & Resort, Chonburi

Details:

Name TIF Email seminar@greenworldmedia.co.th Category Purchasing Forum