ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Transforming Productivity for Smart Factory พลิกโฉมการผลิตสำหรับโรงงานอัจฉริยะ วันที่ 23 กันยายน 2563  เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

บรรยายโดย :
– คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
– คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
– คุณวชิรวิทย์ โกมลพิสิฐ วิศวกร สถาบันไทย-เยอรมัน
– ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

หัวข้อการบรรยาย :
– Boost up ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE real time monitoring and improvement)
– Robot application for Smart Factory
– Visualization in Smart Factory
– Lean Industry 4.0 : Step by step to the Smart Factory
– การบำรุงรักษาระบบออโตเมชั่น

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ สามารถลงทะเบียนได้ฟรี ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563