Tag Archives: Modern Manufacturing Forum 2018

10Sep/18
MMF05092018

บรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.ปราจีนบุรี

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018 ขึ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน  2561 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

10Aug/18
MMF09082018

บรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.สงขลา

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018 ขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล จ. สงขลาที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

01Aug/18
MMF05092018

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.ปราจีนบุรี

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2018 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561  ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

10Jul/18
MMF&PCH201804072018

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing และ Purchasing Forum 2018 จ. ชลบุรี

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018 และ Purchasing Forum 2018 ขึ้น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561   ที่ผ่านมา

26Jun/18
mmf09082018

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.สงขลา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2018 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล จ.สงขลา (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

04Jun/18
MMF30052018

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.อยุธยา

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018 ขึ้น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม กรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยาที่ผ่านมา

02May/18
MMF26042018

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018  ขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่

20Apr/18
MMF30052018

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.อยุธยา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2018 วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561  ณ กรุงศรีริเวอร์ จ. อยุธยา  (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

12Mar/18
mmf26042018

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.เชียงใหม่

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2018 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561  ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่  (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

21Feb/18
mmf20022018

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2018 จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018  ขึ้น ณ โรงแรม ริเวอร์ จ.นครปฐม ซึงนับเป็นงานสัมมนาครั้งแรกของปีนี้