ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Transforming Productivity for Smart Factory พลิกโฉมการผลิตสำหรับโรงงานอัจฉริยะ วันที่ 7 ตุลาคม 2563  เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรมจอลลี่ สวีท แอนด์ สปา (สาขาเพชรเกษม) ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

บรรยายโดย :
คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หัวข้อการบรรยาย :
– LEAN INDUSTRY 4.0 : STEP BY STEP TO THE SMART FACTORY
– KAIZEN FOR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ สามารถลงทะเบียนได้ฟรี ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563