ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ LEAN INDUSTRY 4.0 : STEP BY STEP TO THE SMART FACTORY และ ENERGY MANAGEMENT TO REDUCE PRODUCTION COSTS วันที่ 20 ตุลาคม 2563  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท (ห้องแปซิฟิก 1-2) ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

บรรยายโดย :
– คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
– ดร. สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ วิศวกรอาวุโส ศูนย์ระบบไซเบอร์-กายภาพ (Center for Cyber-Physical Systems : CPS) เนคเทค สวทช.

หัวข้อการบรรยาย :
LEAN INDUSTRY 4.0 : STEP BY STEP TO THE SMART FACTORY
ENERGY MANAGEMENT TO REDUCE PRODUCTION COSTS
– ระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (Industrial IoT and Data Analytics Platform)
– การตรวจวัดปริมาณการใช้พลังงานในโรงงาน (Energy Monitoring)

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ สามารถลงทะเบียนได้ฟรี