10Jan/24

FOOD TECH EXPO 2024

งานแสดงสินค้าและโซลูชั่นการแปรรูป แพ็คกิ้ง บรรจุภัณฑ์ การตลาดและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร วันที่ 13-15 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าสวนนงนุช พัทยา ชลบุรี

10Jan/24

AUTOMATION EXPO 2024

งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นระบบอัตโนมัติสำหรับภาคการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก วันที่ 13-15 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าสวนนงนุช พัทยา ชลบุรี