สัมมนาในหัวข้อ POWER OF ROBOTICS & AUTOMATION TO DRIVE NEW NORMAL ERA
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขุมพลังแห่งการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในยุค NEW NORMAL

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

ณ พัฒนา กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี ( ห้อง The ACE )