Maintenance31052018

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Maintenance Forum 2018 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561  ณ กรุงศรีริเวอร์ จ. อยุธยา  (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน Maintenance Forum 2018  ขึ้นซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิตในการพัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อ Maintenance Technology for Maintenance 4.0 เพื่อลดความเสียหายของเครื่องนอกแผน การลดต้นทุนในงานซ่อมบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักร ซึ่งท่านจะได้พบกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีงานบำรุงรักษา,แนวทางการลดปัญหาการเสียซ้ำของเครื่องจักร,แนวทางการเพิ่ม Reliability ให้กับเครื่องจักร และโรงงานและหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ได้แก่

  • ปลดล๊อกงานบำรุงรักษาโดยเทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศในการทำงานยุค Big Data
  • เทคโนโลยีการบำรุงรักษาเพื่อความเป็นเลิศในการทำงานของเครื่องจักร
  • การตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าเพื่อลดการสูญเสียพลังงานในอุตสาหกรรม / Power Quality Solution for Energy Saving and Case Study
  • การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเพื่อรองรับระบบ 4.0

  งานนี้เหมาะสำหรับ  ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนผ่านทางแฟกซ์ และอีเมล์ โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกซ์และอีเมล์ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนตามด้านล่าง และส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนมายังเบอร์ 0-2769-8120, 0-2769-8043 หรือที่อีเมล์ [email protected]    ภายใน วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมทางเว็บไซด์ www.thailandindustrialforum.com

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน