โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญสถานประกอบการ ภาคการผลิต ในเขตจังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง เข้าร่วม “โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการ ด้วยการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาและความน่าเชื่อถือด้านโลจิสติกส์อย่างน้อย15% ได้แก่ ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การจัดการการขนส่ง และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนโลจิสติกส์ โดยจะทำการวินิจฉัยจำนวน 1 วัน (6ชม.) และให้คำปรึกษาแนะนำจำนวน 5 วัน (30 ชม.) ต่อสถานประกอบการ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ **รับจำนวนจำกัดค่ะ**
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/aK83cHKXm3oreErj1 หรือสแกน QR Code