MTN06092018

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน  Maintanance Forum 2018 ขึ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2561 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ซึ่งงานนี้เป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิตในการพัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อ  “การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์ในยุค 4.0”  และหัวข้อ  “สิ่งปนเปื้อน ภัยเงียบของระบบไฮดรอลิกส์” โดย วิทยากรจาก สถาบันไทย-เยอรมัน งานนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจาก ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต และประชาชนทั่วไป ตามภาพข่าวด้านล่าง