งานสัมมนา Faifa Forum 2018 จ.นครราชสีมา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Faifa Forum 2018 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย)

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดงาน Thailand Industrial Forum โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมในการพัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

สำหรับงาน Faifa Forum 2018 ในครั้งนี้จะสัมมนาบรรยายในหัวข้อ เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ Data Visualization ซึ่งงานนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ผู้จัดการโรงงาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรทั่วไป (อาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย)

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนผ่านทางแฟกซ์ และอีเมล์ โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกซ์และอีเมล์ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนตามด้านล่าง และส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนมายังเบอร์ 0-2769-8120, 0-2769-8043 หรือที่อีเมล์ [email protected] ภายใน วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน

 

Metalex 2018