งานสัมมนา การประยุกต์ใช้แก๊สสำหรับงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก และการใช้ซอฟต์แวร์ทำนายผลการฉีด

งานสัมมนา การประยุกต์ใช้แก๊สสำหรับงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก และการใช้ซอฟต์แวร์ทำนายผลการฉีด

สถาบันไทย-เยอรมัน หรือ TGI ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้แก๊สสำหรับงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก และการใช้ซอฟต์แวร์ทำนายผลการฉีด” ในวันศุกรณ์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง MR220  ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่  www.tgi.or.th รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น