สัมมนาหัวข้อ : MOVING FROM STATIC TO ADAPTIVE MANUFACTURING
ปรับกลยุทธ์การผลิต…เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยุคดิจิทัล

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 –  16.00 น.

ถ้าคุณอยากรู้วิธีการลดต้นทุน เพิ่มกำไร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในยุคดิจิทัล…พบคำตอบได้ที่นี่!!

กับแนวทางการพัฒนาโรงงานไปสู่ Smart Factory ที่ช่วยยกระดับผลิตภาพของกระบวนการผลิตได้อย่างเป็นระบบ และแนวคิดการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) ร่วมกับเทคโนโลยี IIoT เครื่องมือที่จะช่วย Support การทำงานให้มีสิทธิภาพ และแสดงผลได้แบบ Real-time พร้อมการแชร์ Case Study ที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ
*****************************
วันที่ 7 มิถุนายน 2565
กำหนดการดังนี้

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 กิจกรรม Business Matching / Coffee Break /Industrial Product Showcase

09.30 – 12.00      – Key Modules for Digital Manufacturing  

                             ร่วมค้นหากุญแจดอกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในยุคดิจิทัล

                            – High Quality – Cost Competitiveness – Quick Response 

                              กลยุทธ์การเพิ่มผลิตภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในทุกมิติ

                            – Digital Lean Management โซลูชั่นใหม่ของการผลิตยุค 4.0

12.00 – 13.15        พักรับประทานอาหารกลางวัน  /  Booth Visit

13.15 – 15.30 – OEE Real-time Monitoring & IIoT : A Key Success for Smart Factory 

                            –  การประยุกต์ใช้ IIoT ในงาน Process & Condition Real-Time Monitoring เพิ่มประสิทธิภาพการ

                               ผลิตในยุค 4.0 

                            –  ถาม-ตอบ

15.30 – 16.00   จับรางวัลผู้โชคดี และถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

บรรยายโดย :  คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา   ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

        คุณรัชพล สิทธิสินธุ์       วิทยากรรับเชิญพิเศษ