สัมมนาหัวข้อ : Jishuken: Development of Manufacturing Techniques

เจาะลึกเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทางJishuken ในแบบฉบับของ TOYOTA

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 –  11.30 น.

การเป็นที่ 1 นั้นยาก…แต่การเป็นที่ 1 ให้ยาวนานนั้นยากกว่า

พลาดไม่ได้!!กับการร่วมรับฟังข้อมูลและถอดบริบทวิถีการผลิตในแบบฉบับของโตโยต้าบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกแบบ Insight โดย GURUผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติที่จะมาร่วมเปิดมุมมองและหลักคิดในการพัฒนาการผลิตที่จะช่วยฝ่าวิกฤตในยุคผัน
ผวนนี้ พร้อมเจาะลึกประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญของโตโยต้า
กับแนวทางและปัจจัยสู่ความสำเร็จ ที่ทำให้โตโยต้ายืนหนึ่งมาจนถึงทุกวันนี้
*****************************
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
กำหนดการดังนี้
09.20 – 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Zoom

09.30 – 10.30 น. TOYOTA Production System : การพัฒนากระบวนการผลิตตามแนวทาง Jishuken ศาสตร์ที่เน้นสร้างความรู้ ทักษะ และเสริมด้วยระบบที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
ในแบบฉบับของโตโยต้า

10.30 – 11.30 น. Case Study : ร่วมถอดบริบทกับกรณีศึกษาของ TOYOTA ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทาง Jishuken โดยการแชร์ประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญของโตโยต้า

ดำเนินการสัมมนาโดย :
คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ร่วมบรรยายโดย :
– คุณศราวุธ รัตนพันธุ์ รองผู้อํานวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
– คุณประพจน์ สําเนาพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solution
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด