ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Smart Energy for Smart Factory : การเพิ่มศักยภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.นครราชสีมา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

หัวข้อการบรรยาย :
– การจัดการพลังงานโดยการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
– เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและเทคนิควิธีการในการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ
– การเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดตุ้นทุนด้านพลังงาน

บรรยายโดย :
อ.ธวัชชัย ชยาวนิช ผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการพลังงาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนผ่านทางแฟกซ์ และอีเมล โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกซ์และอีเมล ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนตามด้านล่าง และส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนมายังเบอร์ 0-2769-8120, 0-2769-8043 หรือที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน