FaiFa28112017

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน FaiFa Forum 2017  ขึ้น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ณ โรงแรม สีมาธานี จ.นครราชสีมา งานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน หัวข้อ การพัฒนาการของกระบวนการผลิตในยุค 4.0, อุปกรณ์ไฟฟ้าที่พัฒนารองรับการทำงานภายใต้ Smart System, และการเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาระบบไฟฟ้าภายใต้ยุค Smart System    โดย รศ. ดร. ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ 

งานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากชาวโคราช อาทิ เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกร, ฝ่ายซ่อมบำรุง,วิศวกรไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม,วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป(อาคาร,สำนักงาน,ที่พักอาศัย) ,ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบโครงการ ตามภาพข่าวที่ปรากฎ