ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ SMART Technology & Innovation for Smart Food Industry : เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์วิว 8-9 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา) 

หัวข้อการบรรยาย :
– การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารแปรรูปแห่งอนาคต
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน รองศาสตราจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– เจาะลึกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารด้วยหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัต
โดย ผู้แทนจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– Digital Transformation สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
โดย คุณปรัชญา โกมณี นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนผ่านทางแฟกซ์ และอีเมล โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกซ์และอีเมล ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนตามด้านล่าง และส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนมายังเบอร์ 0-2769-8120, 0-2769-8043 หรือที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน