ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ นวัตกรรมเพื่ออนาคตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ห้อง MR 3-4 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

หัวข้อการบรรยาย :
-พฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคต
-บรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
-โอกาส ความท้าทาย และแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย และมาตรการการกีดกันทางการค้า กฎระเบียบ มาตรฐานใหม่
-การตลาดดิจิทัลของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนผ่านทางแฟกซ์ และอีเมล โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกซ์และอีเมล ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนตามด้านล่าง และส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนมายังเบอร์ 0-2769-8120, 0-2769-8043 หรือที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน