งานสัมมนาและจัดแสดงสินค้า LAB SUMMIT 2018

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและจัดแสดงสินค้า LAB SUMMIT 2018 งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตไดเรกทอรี่ Thailand Biotech Guide ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดงาน LAB SUMMIT 2018 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยด้านอาหาร ยา และการเกษตรที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งภายนอกองค์กร และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ

ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน หัวข้อ Global Trends in Life Science Technology, เทคโนโลยีชีวภาพกับการขับเคลื่อน Thailand 4.0, DEEP TECH: Value Added for Pharma & Herbal Products, LAB TECHNOLOGY SHOWCASE, CASE STUDY: PLANT FACTORY, LAB 21 – ห้องปฏิบัติการแห่งศตวรรษที่ 21 และเสวนา ‘Next Step Forward of R&D for FoodTech’

งานนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา, ผู้จัดการห้องปฎิบัติการ และผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายการจัดงานสัมมนา โทร 0-2731-1191-4 ต่อ 301 หรือ 084-7000-164 (คุณเกษรา)

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน