ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “The Factory of The Future : Lean Industry 4.0” และ “OEE Real Time Measurement-Monitoring-Improvement” วันที่ 25 เมษายน 2563  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. หรือ 13.00 น. – 16.00 น. (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

หัวข้อการสัมมนา :
– การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ทันสมัย เพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต
– Smart OEE : การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ยุคสมาร์ทแฟคตอรี่
– Workshop OEE Real Time Monitoring & Technology

บรรยายโดย :
คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ สามารถลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนผ่านทางแฟกซ์ และอีเมล โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกซ์และอีเมล ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนตามด้านล่าง และส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนมายังเบอร์ 0-2769-8120, 0-2769-8043 หรือที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน