พบกับสัมมนาที่จะทำให้คุณได้เตรียมรับมือกับการผลิตในอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนไป The Factory of the Future : การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ทันสมัยรองรับสถานการณ์ในอนาคต วันที่ 28 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์วิว 8 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว & คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

หัวข้อการบรรยาย :
-การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ทันสมัยรองรับสถานการณ์ในอนาคต
-Driving Force ที่ทำให้กระบวนการผลิตต้องปรับเปลี่ยน
-Technology ที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
-How to apply technology?

บรรยายโดย :
คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนผ่านทางแฟกซ์ และอีเมล โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกซ์และอีเมล ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนตามด้านล่าง และส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนมายังเบอร์ 0-2769-8120, 0-2769-8043 หรือที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน