ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Smart Operation & Kaizen The way to Industry 4.0 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง (ห้องสร้อยเพชร 1) จ.ระยอง  (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

หัวข้อการบรรยาย :
-Smart Operation : การบริหารการผลิตในยุค 4.0 เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพการผลิต
-Kaizen : ปลุก Idea เพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร

บรรยายโดย :
คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนผ่านทางแฟกซ์ และอีเมล โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกซ์และอีเมล ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนตามด้านล่าง และส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนมายังเบอร์ 0-2769-8120, 0-2769-8043 หรือที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน