Tag Archives: โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

30Nov/17
FaiFa28112017

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา FaiFa Forum 2017 จ.นครราชสีมา ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน FaiFa Forum 2017  ขึ้น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ณ โรงแรม สีมาธานี จ.นครราชสีมา