Tag Archives: โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

10Nov/17
MMF07112017

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017  ขึ้น ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่