Thailand Industry Expo 2017 อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนอนาคตไทย

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน Thailand Industry Expo 2017 ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนอนาคตไทย” Thailand Industry 4.0 : Shift Our Future ระหว่างวันที่ 25 – 30 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กระทรวงอุตสาหกรรมมีความตั้งใจที่จะต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของงานไปสู่ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในปีนี้จึงจัดให้มีพื้นที่ International Pavilion ขึ้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางธุุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการพบปะเจรจาการค้า การลงทุนกับคู่ค้าต่างประเทศ

โดยภายในงานครั้งนี้ ทางสถาบันไทย-เยอรมัน ได้มีสัมมนาหลากหลายหัวข้อ ดังนี้

โดยงานสัมมนาทั้ง 5 งาน เปิดให้ลงทะเบียนฟรี ใครสนใจงานไหน รีบสมัครด่วน เปิดรับจำนวนจำกัด เพียงงานละ 50 ท่านเท่านั้น