ประกาศผลผู้โชคดีจากกิจกรรมถ่ายรูปคู่นิตยสาร (MMF และ The Next Engineer Forum)

ประกาศผลผู้โชคดีจากกิจกรรมถ่ายรูปคู่นิตยสาร MM Machine Tools & Metalworking และ Modern Manufacturing จากงานสัมมนา The Next Engineer  Forum2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2017 จ.ชลบุรี

สำหรับงานสัมมนา The Next Engineer  Forum 2017 โดย บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จํากัด ในฐานะผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือนชั้นนำ Modern Manufacturing และ MM Machine Tools & Metalworking ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวม 4 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี งานสัมมนางานนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง กลุ่มภาควิชาชีพวิศวกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทํางานในชีวิตจริง โดยมีจุดประสงค์สำคัญ คือ เพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษา ให้มีความพร้อมก่อนการเข้าสู่ชีวิตการทํางานจริงจุดประกายเป้าหมายและทิศทางการเลือกอาชีพและยังเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีประสบการณ์ ซึ่งมีน้องๆ นักศึกษาในกลุ่มภาควิชาวิศวกรรมจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงาน และร่วมสนุกกับกิจกรรม ถ่ายรูปคู่กับนิตยสาร Modern Manufacturing และ MM Machine Tools & Metalworking ซึ่งได้แจกฟรีให้กับน้องๆ นักศึกษาภายในงาน โดยผู้โชคดีสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่

และงานที่สอง งานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2017 กับหัวข้อสัมมนา Productivity…The way to competitiveness และ Quality Control Circle ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม พัฒนากอล์ฟ คลับแอนด์รีสอร์ท จ. ชลบุรี ภายในงานครั้งนี้ทาง นิตยสาร Modern Manufacturing และ MM Machine Tools & Metalworking ก็ร่วมจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกถ่ายภาพคู่กับนิตยสารเช่นกัน โดยผู้โชคดีจากงานในครั้งนี้ ได้แก่

ทาง TIF ขอขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่าน ที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงาน และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 3 ท่าน โดยทางทีมงานฯ จะติดต่อกลับไปทาง FB Inbox ของผู้โชคดีอีกครั้ง หรือหากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที 095-960-7256 (คุณฉัตรฤดี)