บรรยากาศงาน สัมมนา Industrial Technology Forum 2016 จ.อยุธยา

Thailand Industrial Form ร่วมกับ บริษัท ที เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานสัมมนา Industrial Technology Forum 2016 ขึ้น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา

โดยภายในงานมีการสัมมนา ในหัวข้อ การบำรุงรักษาอย่างไรให้ได้ กำไรสูงสุดในยุค Industrials 4.0 การสั่นสะเทือนและภาพถ่ายความร้อนบอกความผิดปรกติของเครื่องจักรอย่างไร และหัวข้อสุดท้ายคือ สัญญาณบ่งบอกอาการผิดปรกติของเครื่องจักร ด้วยการวิเคราะห์สารหล่อลื่น ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก เจ้าของกิจการ ผู้จัดการโรงงาน ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายซ่อมบำรุง และฝ่ายผลิต