งานสัมมนาและแสดงสินค้า Maintenance & Control Forum จ. ชลบุรี

งานสัมมนาและแสดงสินค้า Maintenance Forum 2016 งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสำหรับงานซ่อมบำรุง  โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมืองานบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดงานสัมมนา

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน กลยุทธ์การวางแผนบำรุงรักษาถือเป็นกุญแจหลักที่โรงงานชั้นนำเลือกที่จะใช้เตรียมความพร้อมให้กับเครื่องจักร เมื่อทุกอย่างต้องการความพร้อมในอนาคตปัญหาใหญ่ของโรงงานอุตสาหกรรมก็คือเมื่อเราจะนำแผนและระบบบำรุงรักษามาใช้ มักจะพบกับปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นการวางแผน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร รูปแบบไหน และจะเลือกกลยุทธ์อย่างไร การบำรุงรักษาเป็นกิจกรรมอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัญหาของการบำรุงรักษา นับวันจะยุ่งยากสลับซับซ้อนใช้เวลามากขึ้น ใช้งบประมาณ เครื่องมือและกำลังคนมากขึ้น นั่นหมายถึงการลงทุนที่สูงขึ้น ปัจจัยที่สำคัญที่ควบคู่กับการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพนั้น โรงงานอุตสาหกรรมต้องให้ความสำคัญในการจัดการซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพคือการมีระบบบริหารการซ่อมบำรุงรักษาที่ดี ซึ่งทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดการเสียหายและลดการขัดข้องโดยสนองความต้องการสอดคล้องกับแผนการผลิต มีผลต่อต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงวัสดุอะไหล่และการสำรองวัสดุคงคลังลดลง  รวมถึงการประกันคุณภาพงานซ่อมบำรุงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดสัมมนาถือเป็นมิติใหม่ของการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร จากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับงานซ่อมบำรุงและสามารถนำกลับไปปรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้

หัวข้อสัมมนา

 • การบำรุงรักษาอย่างไรให้ได้ กำไรสูงสุดในยุค Industrials 4.0 และแนวทางการนำ เทคโนโลยีบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์มาใช้ให้ได้ผลจริง
  วิทยากรโดย  คุณมนตรี หลวงจันทร์ ที่ปรึกษาด้านการผลิต-บำรุงรักษาบริษัท โปรฟิท เมนเทนแนนซ์ โซลูชั่น จำกัด
 • การวิเคราะห์สภาพน้ำมันใช้ในการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรแนะนำพื้นฐานงานกาวิเคราะห์น้ำมันเทคนิคการใช้การวิเคราะห์น้ำมัน
  วิทยากรโดย  อาจารย์พาราดิน จันทเขตต์ วิทยากรจากสถาบันไทย-เยอรมัน
 • เทคโนโลยีการสั่นสะเทือนที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพเครื่องจักรความรู้และทฤษดีพื้นฐานการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรเทคนิคการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและกรณีศึกษา
  วิทยากรโดย  อาจารย์วินัย ตุ้มทอง และ อาจารย์วรุตม์ ควรบำรุง สถาบันไทย-เยอรมัน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อสัมมนา

 • แนวทางการนำเทคโนโลยีบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์มาใช้ให้ได้ผลจริง
 • อุปสรรคในการนำเทคโนโลยีบำรุงรักษามาใช้ในการตรวจสอบสภาพ
  เครื่องจักร
 • แนวคิดการนำเทคโนโลยีบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์มาใช้ในงานบำรุงรักษา
 • การเตรียมความพร้อมในงานบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์เพื่อทำให้งาน
  บรรลุเป้าหมาย
 • เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อน และการวิเคราะห์สภาพน้ำมัน
 • แนะนำพื้นฐานงานการวิเคราะห์น้ำมัน
 • ทฤษฏีการวิเคราะห์สารหล่อลื่น
 • เทคนิคการใช้การวิเคราะห์น้ำมัน
 • เทคโนโลยีการสั่นสะเทือนที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพเครื่องจักร
 • ความรู้และทฤษฏีพื้นฐานการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร
 • เทคนิคการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและกรณีศึกษา
 • เทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพความร้อน และเทคนิคการใช้ภาพถ่ายความร้อน
 • ความรู้และทฤษฎีพื้นฐานการถ่ายภาพความร้อน
 • เทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อนเบื้องต้นและกรณีศึกษาต่างๆ
  ในภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการโรงงาน วิศวกร และฝ่ายซ่อมบำรุง

สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ และการลงทะเบียนผ่านทางแฟกส์ โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกส์ สามารถส่งข้อมูลมายังเบอร์ 0-2769-8120/ 0-2769-8043 หรืออีเมล์มาที่ [email protected] ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา ติดต่อคุณวันวิสาข์ โทรศัพท์ 0-2731-1191-4 ต่อ 104

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน