งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นระบบอัตโนมัติสำหรับภาคการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

วันที่ 13-15 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ศูนย์แสดงสินค้าสวนนงนุช พัทยา ชลบุรี