สัมมนาเทคโลยีและโซลูชั่นล่าสุดสำหรับ Smart Factory 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. – 20.00 น. ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา

จากกระแสการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างหันมาให้ความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาด โดยเน้นการพัฒนาระบบการผลิตอัจฉริยะที่จะต้องบูรณาการข้อมูลต่างๆ จากเครื่องจักรในสายการผลิตผ่านเทคโนโลยีไร้สาย
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จํากัด เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือระหว่างพันธมิตรธุรกิจและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงจัดงาน e-F@ctory Alliance seminar ขึ้น เพื่อแนะนำเทคโลยีและโซลูชั่นล่าสุดสำหรับ Smart Factory ภายใต้คอนเซ็ปต์ e-Factory และสิทธิประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทพันธมิตรจะได้รับ
หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนผ่านทางแฟกซ์ และอีเมล์ โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกซ์และอีเมล์ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนตามด้านล่าง และส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนมายังเบอร์ 0-2769-8120, 0-2769-8043 หรือที่อีเมล์ [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน