ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Factory Transform to Industry 4.0 with Robot & Automation วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

หัวข้อการบรรยาย :
Ÿ AUTOMATION & ROBOT SELECTION / การเลือกใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับระบบการผลิต (INTEGRATION SYSTEM)
– การหาความต้องการในการใช้ระบบอัตโนมัติ
– การเลือกระบบอัตโนมัติให้สอดคล้องกับประเภทงาน
Ÿ THE BENEFIT AUTOMATION & ROBOT INVESTMENT / การประเมินความคุ้มค่าในการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต และจุดคุ้มทุนของการลงทุน
Ÿ NEW SKILLS FOR SMART WORKERS : INDUSTRIAL ROBOT MASTER ผู้ควบคุมหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม

วิทยากร : อ.ชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สถาบันไทย-เยอรมัน

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนผ่านทางแฟกซ์ และอีเมล์ โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกซ์และอีเมล์ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนตามด้านล่าง และส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนมายังเบอร์ 0-2769-8120, 0-2769-8043 หรือที่อีเมล์ [email protected] ภายใน วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน