ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Mitsubishi Electric Factory Automation Forum วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. – 20.00 น. ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ห้องฉัตรา บอลรูม (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ เทคโนโลยียุค 4.0 เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ ด้วยการผสานระบบเครือข่ายก่อให้เกิด IoT และ Big Data เมื่อนำมาใช้ร่วมกับเครื่องจักรต่างๆ เช่น CNC, 3D Printing หรือ หุ่นยนต์สมัยใหม่ที่มีความสามารถในการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรเป็นพื้นฐานทำให้สามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายทั่วโลก สามารถเฝ้าดูข้อมูล รายงานการทำงาน บริหารจัดการ หรือขอการสนับสนุนจากผู้ให้บริการได้แบบ Real-Time เพิ่มคุณภาพและผลิตภาพของการทำงานแบบก้าวกระโดดเนื่องจากสามารถควบคุมได้ทุกขั้นตอนรวมทั้งยังสามารถพยากรณ์เวลาซ่อมบำรุงล่วงหน้าได้อีกด้วย แต่ก่อนที่จะมาถึงเทคโนโลยี 4.0 เทคโนโลยีซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญต่อ 4.0 อย่าง Automation ที่จำเป็นต้องเริ่มต้นเป็นลำดับแรก

ซึ่งภายในงานท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการผลิตที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างเสถียรตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพตามต้องการ

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนผ่านทางแฟกซ์ และอีเมล์ โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกซ์และอีเมล์ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนตามด้านล่าง และส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนมายังเบอร์ 0-2769-8120, 0-2769-8043 หรือที่อีเมล์ [email protected]  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน