ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Abrasive 4.0 with 3M Abrasive Technology : การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีงานขัดอุตสาหกรรม จาก 3เอ็ม วัที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing ร่วมกับ 3M Thailand Limited จัดการสัมมนา Abrasive 4.0 with 3M Abrasive Technology : การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีงานขัดอุตสาหกรรม จาก 3เอ็ม ขึ้น เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์นวัตกรรมใหม่ สำหรับงานขัดอุตสาหกรรม ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการขัดเตรียมชิ้นงาน

งานนี้เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการทั่วไป

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนผ่านทางแฟกซ์ และอีเมล์ โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกซ์และอีเมล์ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนตามด้านล่าง และส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนมายังเบอร์ 0-2769-8120, 0-2769-8043 หรือที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน